CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG ONG VÀNG

Tín - Tâm - Tinh

Hotline

096 467 3458

POM F10-03H
PBT POCAN B1505
LDPE 2427K
HDPE LH7351
PA 66 – U8420L NC01
PET 3842
PET 3822
PET 3802
PC 110U
PC 110
EVA 7350M
EVA N8038
LLDPE FILM 218WJ
HIPS HI425E
HIPS HI650
GPPS GP150
ABS HI121H
ABS 750SW
ABS PA709
ABS PA757
ABS PA747
PP 1100N APC
PP 1100NK
PP 1102K APC
096 467 3458